Layout Kontakt Favorites

[ Schreib an uns ]

[ Vorstandssekretariat ]
 • tel. +48 59 720 51 14
 • fax: +48 59 720 51 27
 • office/at/telemetria.eu

[ Zarz±d ]
 • Prezes - Mariusz Bukowski
 • Viceprezes - Miros³aw Nakonieczny
e-mail: mariusz.bukowski/at/telemetria.eu
e-mail: miroslaw.nakonieczny/at/telemetria.eu

[ Dzia³ Ksiêgowo¶ci ]
 • Prokurent - Micha³ Wize
e-mail: michal.wize/at/telemetria.eu

[ Dzia³ Handlowy ]
 • Karol Iwanicki
e-mail: karol.iwanicki/at/telemetria.eu

[ Dzia³ Techniczny ]
 • Piotr Weso³ek
 • Krzysztof Mojsiewicz
 • Marek Wasilewski
 • Artur W±s
e-mail: piotr.wesolek/at/telemetria.eu
e-mail: krzysztof.mojsiewicz/at/telemetria.eu
e-mail: marek.wasilewski/at/telemetria.eu
e-mail: artur.was/at/telemetria.eu

[ Dzia³ Produkcji ]
 • Kamil Jesionek
 • Krystian Iwanicki
 • Marcin Kêdzierski
e-mail: kamil.jesionek/at/telemetria.eu
e-mail: krystian.iwanicki/at/telemetria.eu
e-mail: marcin.kedzierski/at/telemetria.eu

[ Dzia³ Zaopatrzenia ]
 • Pawe³ Kmiecik
e-mail: pawel.kmiecik/at/telemetria.eu

[ Unsere Anschrift Zufahrt Technische Hilfe Schreib an uns Formular - Anfrage ]
© 2007 Infocity